معنی و ترجمه کلمه فعل و انفعال به انگلیسی فعل و انفعال یعنی چه

فعل و انفعال

interaction
interplay
semiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها