معنی و ترجمه کلمه فقراتى به انگلیسی فقراتى یعنی چه

فقراتى

spinal
spinally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها