معنی و ترجمه کلمه extreme به فارسی extreme یعنی چه

extreme


حد غايى ،کرانى ،انتهايى ،کران ،بينهايت ،خيلى زياد،حداکثر،درمنتهى اليه ،دورترين نقطه ،فزونى ،مفرط
معمارى : نهايت
قانون ـ فقه : افراطى
روانشناسى : انتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها