معنی و ترجمه کلمه فهرست سازى به انگلیسی فهرست سازى یعنی چه

فهرست سازى

indexing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها