معنی و ترجمه کلمه بى میلانه کار کردن به انگلیسی بى میلانه کار کردن یعنی چه

بى میلانه کار کردن

drudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها