معنی و ترجمه کلمه فرگشایى کردن به انگلیسی فرگشایى کردن یعنی چه

فرگشایى کردن

analyse
analyze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها