معنی و ترجمه کلمه برابر شدن با به انگلیسی برابر شدن با یعنی چه

برابر شدن با

equal
homologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها