معنی و ترجمه کلمه فوفل به انگلیسی فوفل یعنی چه

فوفل

arecanut
betel nut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها