معنی و ترجمه کلمه آدم خوش لباس و شیک به انگلیسی آدم خوش لباس و شیک یعنی چه

آدم خوش لباس و شیک

silk stocking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها