معنی و ترجمه کلمه فیلم خیلى کوچک براى عکس هاى خیلى ریز به انگلیسی فیلم خیلى کوچک براى عکس هاى خیلى ریز یعنی چه

فیلم خیلى کوچک براى عکس هاى خیلى ریز

microfilm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها