معنی و ترجمه کلمه bituminous felt به فارسی bituminous felt یعنی چه

bituminous felt


معمارى : مشمع قيراندود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها