معنی و ترجمه کلمه brindled به فارسی brindled یعنی چه

brindled


)=brindle(خط دار،راه راه ،خال دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها