معنی و ترجمه کلمه فیلم نگار به انگلیسی فیلم نگار یعنی چه

فیلم نگار

film recorder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها