معنی و ترجمه کلمه فیلم نگار به انگلیسی فیلم نگار یعنی چه

فیلم نگار

film recorder


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها