معنی و ترجمه کلمه preliminary design به فارسی preliminary design یعنی چه

preliminary design


عمران : طرح مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها