معنی و ترجمه کلمه مصلحت به انگلیسی مصلحت یعنی چه

مصلحت

advice
expedient
interest
rede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها