معنی و ترجمه کلمه هذیان به انگلیسی هذیان یعنی چه

هذیان

delirium
maze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها