معنی و ترجمه کلمه هذیان به انگلیسی هذیان یعنی چه

هذیان

delirium
maze


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها