معنی و ترجمه کلمه وابسته به اجسام ساکن به انگلیسی وابسته به اجسام ساکن یعنی چه

وابسته به اجسام ساکن

static

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها