معنی و ترجمه کلمه چاره اندیشى براى کارى پس از کردن آن به انگلیسی چاره اندیشى براى کارى پس از کردن آن یعنی چه

چاره اندیشى براى کارى پس از کردن آن

afterthought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها