معنی و ترجمه کلمه کال به انگلیسی کال یعنی چه

کال

raw
unripe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها