معنی و ترجمه کلمه کتک به انگلیسی کتک یعنی چه

کتک

smacker
smacking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها