معنی و ترجمه کلمه گران به انگلیسی گران یعنی چه

گران

costly
dearly
deluxe
exclusive
expensive
heavy
onerous
prohibitive
prohibitory
sumptuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها