معنی و ترجمه کلمه گرمى به انگلیسی گرمى یعنی چه

گرمى

ardor
ardour
cordiality
fervency
fervor
fervour
glow
heat
mettle
rut
stew
warmth
zeal
zing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها