معنی و ترجمه کلمه گواهى نامه به انگلیسی گواهى نامه یعنی چه

گواهى نامه

credential
testimonial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها