معنی و ترجمه کلمه گوجه به انگلیسی گوجه یعنی چه

گوجه

greengage
plum
sloe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها