معنی و ترجمه کلمه گوزو به انگلیسی گوزو یعنی چه

گوزو

colicky


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها