معنی و ترجمه کلمه گوینده به انگلیسی گوینده یعنی چه

گوینده

announcer
broadcaster
colloquist
narrator
sayer
speaker
teller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها