معنی و ترجمه کلمه گیره را باز کردن از به انگلیسی گیره را باز کردن از یعنی چه

گیره را باز کردن از

unpeg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها