معنی و ترجمه کلمه abc به فارسی abc یعنی چه

abc


سه حرف اول الفباى انگليسى که نماينده حروف الفبا است ،کتاب الفبا،پايه کار،مبدا کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها