معنی و ترجمه کلمه afterburner به فارسی afterburner یعنی چه

afterburner


علوم هوايى : پس سوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها