معنی و ترجمه کلمه prosodiacal به فارسی prosodiacal یعنی چه

prosodiacal


موافق ،ايين عروضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها