معنی و ترجمه کلمه appreciation به فارسی appreciation یعنی چه

appreciation


افزايش بها،ترقى قيمت ،قدردانى ،تقدير،درک قدر يا بهاى چيزى
قانون ـ فقه : افزايش ارزش دارايى و موجودى
بازرگانى : ترقى قيمت ،افزايش ارزش دارائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها