معنی و ترجمه کلمه base به فارسی base یعنی چه

base


پايين ،بدل ،هرکدام از چهار پايگاه بيس بال ،زيربناى پيست اسکى ،باز،قليا،پى ،قاعده در هندسه ،مقر،کف ،مبناى يکان ،مبناى توزيع ، )pl.bases(ته ،پايه ،زمينه ،اساس ،بنياد،پايگاه ،ته ستون ،تکيه گاه ،فرومايه ،(مو ).صداى بم ،بنيان نهادن ،مبنا قراردادن ،مبنا،پست ،شالوده
علوم مهندسى : بيس ترانزيستور،باز
کامپيوتر : مبنا
عمران : بستر
معمارى : شالوده
قانون ـ فقه : قلب
شيمى : باز
روانشناسى : پايه
ورزش : وضع کف اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها