معنی و ترجمه کلمه behavior به فارسی behavior یعنی چه

behavior


رفتار،حرکت ،وضع ،سلوک ،اخلاق
زيست شناسى : رفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها