معنی و ترجمه کلمه behavioral به فارسی behavioral یعنی چه

behavioral


وابسته به رفتار و سلوک
روانشناسى : رفتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها