معنی و ترجمه کلمه call bad names به فارسی call bad names یعنی چه

call bad names


فحش دادن ،ناسزا گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها