معنی و ترجمه کلمه phd به فارسی phd یعنی چه

phd


)=Docotor of philosoply(درجه دکترا در علوم يا دانش هاى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها