معنی و ترجمه کلمه career به فارسی career یعنی چه

career


تخصص رسته اى ،مدت خدمت دوران خدمت ،دوره زندگى ،دوره ،مسير،مقام ياشغل ،حرفه
روانشناسى : پيشه
ورزش : دوره رسمى
علوم نظامى : خدمت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها