معنی و ترجمه کلمه cleaning station به فارسی cleaning station یعنی چه

cleaning station


ايستگاه ضدعفونى مواد ش م ر
علوم نظامى : پست رفع الودگى ش م ر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها