معنی و ترجمه کلمه فضا به انگلیسی فضا یعنی چه

فضا

area
place
region
room
space

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها