معنی و ترجمه کلمه فضا یا محیط محدود و مشخص شده به انگلیسی فضا یا محیط محدود و مشخص شده یعنی چه

فضا یا محیط محدود و مشخص شده

circumscription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها