معنی و ترجمه کلمه فلسى به انگلیسی فلسى یعنی چه

فلسى

flaky
squamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها