معنی و ترجمه کلمه to make (or raise)money به فارسی to make (or raise)money یعنی چه

to make (or raise)money


پول گرداوردن ،پول جمع کردن ،پول بهم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها