معنی و ترجمه کلمه ichnology به فارسی ichnology یعنی چه

ichnology


ichnomancy(، )ichnolighologyتفال و غيبگويى از روى رد پا،رد پا شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها