معنی و ترجمه کلمه the به فارسی the یعنی چه

the


حرف تعريف براى چيز يا شخص معينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها