معنی و ترجمه کلمه فضا جامه به انگلیسی فضا جامه یعنی چه

فضا جامه

space suit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها