معنی و ترجمه کلمه combine به فارسی combine یعنی چه

combine


باهم پيوستن ،ملحق شدن ،متحد شدن ،اميختن( ش ).ترکيب شدن ،ترکيب کردن ،ماشين درو وخرمن کوبى ،کمباين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها