معنی و ترجمه کلمه commit به فارسی commit یعنی چه

commit


بکار بردن نيروها،وارد عمل کردن نيروها انجام دادن ،مرتکب شدن ،اعزام داشتن براى( مجازات و غيره)،متعهدبانجام امرى نمودن ،سرسپردن
قانون ـ فقه : تسليم کردن
روانشناسى : مرتکب شدن
علوم نظامى : مرتکب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها