معنی و ترجمه کلمه consumer به فارسی consumer یعنی چه

consumer


مصرف کننده
قانون ـ فقه : مصرف کننده
روانشناسى : مصرف کننده
زيست شناسى : مصرف کننده
بازرگانى : مصرف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها