معنی و ترجمه کلمه counter current principle به فارسی counter current principle یعنی چه

counter current principle


علوم مهندسى : اصول جريان متقابل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها