معنی و ترجمه کلمه صفحه به انگلیسی صفحه یعنی چه

صفحه

brede
disc
disk
folio
lamella
leaf
page
plane
plate
sheet
tablet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها